Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες

Aπομαγνητοφώνηση

Συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις όποιο και αν είναι το πλαίσιο της (συν)ομιλίας που έχετε καταγράψει, και όποιο και αν είναι το μέσο που έχετε χρησιμοποιήσει για να το κάνετε, αναλαμβάνουμε την απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου, σε οποιαδήποτε γλώσσα, και την καταγραφή του στη μορφή που μας ζητήσετε.

Το κείμενο της απομαγνητοφώνησης μπορείτε στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο θελήσετε είτε ως προσωπική σας αναφορά και μελέτη, είτε να το μεταβιβάσετε σε τρίτους, να το επεξεργαστείτε περαιτέρω και να το ενσωματώσετε σε ήδη υπάρχοντα κείμενα.


 

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr