Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 

Mετάφραση
ιατρικών κειμένων

Περισσότερα

Mετάφραση
νομικών κειμένων

Περισσότερα

Mετάφραση
τεχνικών κειμένων

Περισσότερα

 
 

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το φάσμα της επικοινωνίας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, απλοποιούμε τις εταιρικές διαδικασίες, διευρύνουμε τους τομείς δραστηριότητας των εταιρειών, διευκολύνουμε ιδιώτες στις συναλλαγές τους με φορείς του δημοσίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βρίσκουμε λύσεις σε διαδικαστικές δυσκολίες που συναντούν τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας είναι συνοπτικά οι εξής:

 

 

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr