Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες

Μετάφραση ιατρικών κειμένων

Η μετάφραση ιατρικών και φαρμακευτικών κειμένων είναι κάτι που παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και αντιμετωπίζουμε με αίσθημα απόλυτης ευθύνης. Τις ιατρικές μεταφράσεις αναλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση γιατροί και μάλιστα εξειδικευμένοι για τον κάθε κλάδο που απαιτείται από το προς μετάφραση κείμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μεταφραστής σε ρόλο αναθεωρητή φιλτράρει και παρεμβαίνει στα καθαρά γλωσσικά στοιχεία του κειμένου.

Μεταφράζουμε ιατρικές εξετάσεις, γνωματεύσεις, ιατρικές συνταγές, συνθέσεις φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, ιατρικά εξειδικευμένες διατριβές, άρθρα και μελέτες, ιατρικά πρωτόκολλα, κλινικές μελέτες και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνοντας πάντα σοβαρά υπόψη μας τον χαρακτήρα του επείγοντος για τη διεκπεραίωση τέτοιου είδους έργων.

 

 

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr