Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 

Μας ενδιαφέρει να παραμένουμε ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα, γι’ αυτό έχουμε αναπτύξει μια σειρά τεχνικών που μας βοηθούν να μειώνουμε το κόστος της μετάφρασης χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα.

 
 

Πολιτική χρέωσης

Η γενικότερη εφαρμοζόμενη πολιτική χρέωσης της εταιρείας μας όσον αφορά στην υπηρεσία της μετάφρασης είναι ότι το κόστος προκύπτει από το σύνολο των παραγόμενων λέξεων επί την τιμή μονάδας που ισχύει για κάθε γλώσσα. Ωστόσο, παράγοντες όπως είναι η έκταση του έργου, το επιστημονικό αντικείμενο, και ο διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωσή του λαμβάνονται υπόψη προς δικό σας όφελος και μπορούν να επηρεάσουν την τιμή. Για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε με ακρίβεια για το κόστος της μετάφρασής σας το καλύτερο θα ήταν να μας στείλετε μια ενδεικτική σελίδα του κειμένου σας.

Ζητείστε προσφορά για μετάφραση

Για την υπηρεσία της διερμηνείας το κόστος διαμορφώνεται από τον γλωσσικό συνδυασμό, τις εκτιμώμενες ώρες απασχόλησης του διερμηνέα και το γνωστικό αντικείμενο. Για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

Ζητείστε προσφορά για διερμηνεία

 

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr