Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες

Διαδοχική διερμηνεία

Στη διαδοχική διερμηνεία ο διερμηνέας ομιλεί αφού ο ομιλητής της γλώσσας πηγής έχει ολοκληρώσει το λόγο του. Ο λόγος χωρίζεται σε τμήματα, και ο διερμηνείας στέκεται ή κάθεται δίπλα από τον ομιλητή της γλώσσας πηγής, ακούγοντας και κρατώντας σημειώσεις καθώς ο ομιλητής μεταφέρει το μήνυμά του. Όταν ο ομιλητής παύσει ή ολοκληρώσει την ομιλία του, ο διερμηνέας αποδίδει ένα τμήμα του μηνύματος ή ολόκληρο το μήνυμα στη γλώσσα-στόχο.

 

 

 

 

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr