Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες με έμπειρους ελεύθερους επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς σε όλο τον κόσμο. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου στον τομέα της μετάφρασης ή/και της διερμηνείας καθώς και πανεπιστημιακό τίτλο σε κάποιον τεχνικό κλάδο.

 
 

Συνεργάτες

Στην Onaji αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας και η παροχή άριστων υπηρεσιών δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία και τη στήριξη επαγγελματιών υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση νέων μεταφραστών/διερμηνέων στους οποίους να μπορούμε να βασιστούμε σε μόνιμη ή κατ’ αποκοπή βάση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας αποτελούν για μας η κατοχή πανεπιστημιακού/ων τίτλου/ων στη μετάφραση ή/και διερμηνεία, η κατ’ ελάχιστον τριετής εμπειρία στον χώρο της μετάφρασης/διερμηνείας, και η χρήση του SDL Trados.

Δυνατότητα αποστολής βιογραφικών στο: jobs@onaji.gr

 

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr