Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες

DTP (Desktop Publishing)

Μετατροπή έντυπου εγγράφου σε ψηφιακό έγγραφο, προσθήκη και επεξεργασία εικόνων και φωτογραφιών, επεξεργασία κειμένου, πινάκων και σχεδιαγραμμάτων, μορφοποίηση, σχεδιασμός γραφικών, ψηφιακές εκτυπώσεις, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις είναι μερικές από τις υπηρεσίες DTP που αναλαμβάνουμε καθημερινά.

Οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν εξοπλισμό και λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας, είναι γνώστες των καλύτερων εργαλείων στην αγορά και των τυπογραφικών αναγκών κάθε κλάδου, φέρουν σε πέρας ό,τι ζητήσετε ή σας προτείνουν το καλύτερο μέσο για την υλοποίηση της ιδέας σας, με ένα τελικό αποτέλεσμα που θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας.


 

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr