Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες

Μετάφραση τεχνικών κειμένων

Η μετάφραση των τεχνικών κειμένων απαιτεί τη γνώση και την κατανόηση του αντικειμένου και τη χρήση της ακριβούς ορολογίας. Το περιθώριο σφάλματος σε τέτοιου είδους κείμενα είναι μηδενικό καθότι σε αυτά βασίζεται όχι μόνο η σωστή λειτουργία συσκευών και μηχανημάτων αλλά και η προσωπική ασφάλεια και υγεία του χρήστη.

Το εύρος των καλυπτόμενων γλωσσικών συνδυασμών είναι τεράστιο. Οι τεχνικές μεταφράσεις διεκπεραιώνονται από ειδικούς στον κάθε επιστημονικό κλάδο και υποστηρίζονται από αναθεωρητές σε ρόλο συμβούλου. Τα δείγματα γραφής μας απλώνονται σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα αντικειμένων:

Εγχειρίδια λειτουργίας συσκευών, ηλεκτρονικά προγράμματα, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες χρήσης, περιγραφές τεχνικών έργων, επιστημονικές διατριβές, ευρεσιτεχνίες, οδηγίες ασφαλείας κτλ.

Είτε πρόκειται για την αεροναυπηγική, τις κατασκευές, τις τηλεπικοινωνίες είτε τις αγροτικές καλλιέργειες, η τεχνική μετάφραση πρέπει να είναι άριστη. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μόνο μεταφραστές με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάθε επιστημονικό κλάδο και στη διαδικασία της μετάφρασης έχουμε ενσωματώσει μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας, με τη βοήθεια ειδικών που παρεμβαίνουν σε κάθε βήμα.

 

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr