Είμαστε μοναδικοί ...

... διότι κάναμε επάγγελμα την αγάπη μας για τις γλώσσες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Διότι έχουμε αποδείξει ότι δεν βρεθήκαμε τυχαία στον χώρο της μετάφρασης και της επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε με ενθουσιασμό ό,τι για εσάς αποτελεί εμπόδιο.

Η αξιοπιστία μας, ο επαγγελματισμός μας και οι γνώσεις μας, μεταφράζονται στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, που είναι η Onaji.

   
 

Mετάφραση
ιατρικών κειμένων

Περισσότερα

Mετάφραση
νομικών κειμένων

Περισσότερα

Mετάφραση
τεχνικών κειμένων

Περισσότερα

 
 

Παρέχουμε μεταφραστικές υπηρεσίες για εταιρικούς πελάτες και ιδιώτες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από μια δυναμική ομάδα έμπειρων μεταφραστών, διερμηνέων, αναθεωρητών και υπευθύνων διασφάλισης ποιότητας με ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο.

Περισσότερα....

 
Ευρυσθέως 2, 11854 Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.3848260 | Fax: 210.3843833  | info@onaji.gr